GDPR - COOKIES

1. Σκοπός αυτής της πολιτικήςΑυτή η πολιτική εξηγεί πως επιχείρηση μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της και πως τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η επιχείρηση λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η επιχείρηση δεν θα κάνει.


2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της επιχείρησης υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR)– Κανονισμός (ΕΕ) 20106/679], για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της επιχείρησης.


 3. Δέσμευση


Η επιχείρηση θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών είναι ύψιστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες εξατομικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.


4. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών


Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες για εσάς συλλέγονται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:


(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από την επιχείρησή μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,


(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας με ένα αίτημα σας για πληροφορίες, και


(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές


Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.


Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz


Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.


5. Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 


Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, των παρερχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (www.central-shop.eu), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


6. Χρήση των πληροφοριών


Οι πληροφορίες που παρέχετε στην επιχείρηση και αυτή κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
(β) Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον,
(γ) Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ των πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
(δ) Για να βοηθήσουν την επιχείρηση για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας και
(ε) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την επιχείρηση, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.


7.  Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail)


Για την παραχώρηση στον επισκέπτη/ χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της επιχείρησης, αλλά και σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, δύνανται να ζητούνται τα εξής στοιχεία:
(α) Ονοματεπώνυμο
(β) Επωνυμία Επιχείρησης, αν απαιτείται,
(γ) Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ –Τηλέφωνο – Πόλη – Χώρα, και
(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).
Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους.
Η επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Η επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού, οικονομικού και προωθητικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την ασφάλεια και προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή θεμάτων.


8.  Αποκάλυψη πληροφοριών  


Σε καμία περίπτωση η επιχείρησή μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρησή μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση σας. Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς η κανονιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.


9.  Προστασία των πληροφοριών


Η επιχείρησή μας διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές, όπως και όλως ενδεικτικώς, για να ελέγξουμε την ταυτότητα σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Η αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχετε θα διενεργείται για χρονικό διάστημα 10 ετών από την τελευταία συναλλαγή μας.


10.  Πρόσβαση στο internet


Εάν επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας μέσω Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e- mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου, όπως, και όλως ενδεικτικώς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχό της. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies. Ωστόσο η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.


11. Η παρακολούθηση των επικοινωνιών


Όλες οι ανακοινώσεις της επιχείρησης μαζί σας ( συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e- mail κ.λπ. ) μπορεί να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την εταιρεία για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητα, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.


12.  Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 


Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την Γενική Προστασία Δεδομένων ( EU General Data Protection Regulation (GDPR) –Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e – mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης, που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη της ενημερωτικής εκδόσεως της επιχείρησης μας (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού εντύπου, μέσω της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να βρείτε εδώ τον σύνδεσμο για διακοπή της λήψης του ενημερωτικού, καθώς και σε κάθε ενημερωτικό που λαμβάνετε.


13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


14. Επικοινωνία


Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2103315000 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.